Iskolánk 2017. januárjában adott be pályázatot Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerésére. Az Oktatási Hivatal által kiírt pályázaton - a Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján - az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a rendkívül magas szakmai színvonalú pályamunkák közül a Miskolci Szabó Lőrinc Általános Iskolát érdemesnek ítélte Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselésére.
A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Olyan intézmény, melyben az adott szolgáltatási területhez kapcsolódó jó gyakorlat eredményesen működik mesterpedagógus vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve az intézményvezető által kijelölt pedagógus közreműködésével.
Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a pedagógusok számára, hiszen a jó gyakorlatok átadásával tovább fejleszthetjük szakmai tudásunkat.

A bázisintézmény jógyakorlatai:

Vállaljuk, hogy jó gyakorlatunkat „A pedagógiai hatékonyság növelése korszerű tanulásszervezési módszerekkel és eszközökkel” című modellünket bemutatjuk a szakmai támogatást igénybe vevő intézményeknek.

Bemutatjuk azokat az elemeket és munkaformákat, melyek valamennyi tanítási óránkon tantárgytól függetlenül megjelennek:

Korszerű, élményközpontú tanulásszervezési eljárások (kooperatív munka, drámapedagógiai módszerek, projekt módszer), komplex ismeretelsajátítási lehetőségek (pl.: témahét, tematikus erdei iskola) bevezetése valamennyi tanítási órán, valamint az ismeretszerzés lehetőségének kibővítése az órakereteken kívül (múzeumi, könyvtári, állatkerti… foglakozások)

A hatékony önálló tanulás segítése érdekében olyan IKT eszközök, tananyagok fejlesztése, használata a tanítási órákon, melyek támogatják a kompetenciafejlesztést, motiválják a tanulókat és hozzájárulnak az eredményesség növeléséhez

Lehetőséget biztosítunk hospitálásra, műhelymunkára valamint igény szerint helyet biztosítunk a POK által szervezett pedagógus továbbképzések és egyéb szakmai programok, rendezvények számára legalább havi egy alkalommal

Bemutatjuk a projekt működéséhez felhasznált IKT eszközök pedagógiai célú használatát, a felhő alapú fájlmegosztások lehetőségeit az együttműködésben, a szerveren megosztott dokumentumok használatát, a csoport e-mail rendszer használatának előnyeit, a hálózati perifériák alkalmazásának lehetőségeit

Vállaljuk, hogy módszertani modellünkhöz hozzáférést biztosítunk az érdeklődő valamint a szakmai támogatást igénylő intézmények számára.

A minél eredményesebb szakmai munka érdekében támogatást nyújtunk a hálózati, horizontális tanulás lehetőségéhez

Műhelymunkák keretében bemutatjuk a belső partnerségre épülő mintaadó tartalmakat, együttműködési formákat, belső rendszereink működését

Helyet biztosítunk a versenyek, továbbképzések számára, segítséget nyújtunk ezek szervezéséhez

- Vállaljuk, hogy az intézményünkben dolgozó szaktanácsadó és szakértők a területileg illetékes POK-kal együttműködésben megszervezzük, koordináljuk a bázisintézményi feladatok ellátását


Kapcsolattartó:
Mikitáné Újjobbágy Erzsébet
intézményvezető, szaktanácsadó
46/411-540
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

INTÉZMÉNYVEZETŐ


Mikitáné Újjobbágy Erzsébet
Elérhetőségeink:
Cím: 3530 Miskolc, Vörösmarty u. 76.
OM: 028953

Titkárság 30/841-0720 Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Gazdasági Iroda 30/841-0893 Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Szociális munkás: Tóth Martin 20/235-3073