gototopgototop

"Ökopanel"

 

Iskolánk a TÁMOP 3.1.4. B-13/1-2013-0001_PH pályázati projekt keretében a természetvédelemmel, újrahasznosítással, fenntartható környezettel kapcsolatos projekt napot tartott civil szervezetek bevonásával.

A projektnap keretében a felső tagozatos tanulók rendhagyó interaktív természetismeret órákon vehettek részt, melyeket a Nemzeti Művelődési Intézet, a Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület, a Zöld Akció Egyesület, Észak-Magyarország Flórája-Faunája Természet és Állatvédelmi Alapítvány szakemberei tartottak meg.

A délutáni programban az alsó tagozat tanulói a szülők bevonásával és támogatásával papírtéglát készítettek, gabona kóstolón vehettek részt és interaktív előadás keretein belül szerezhettek ismereteket az élhető környezet fenntartásával kapcsolatban.

A kisiskolások megtekinthették az ÖKOKUKA című színdarabot, majd közös daltanuláson vehettek részt.

Kreatív alkotásaikból kiállítást rendeztünk, melyre nagy szeretettel invitálunk minden kedves érdeklődőt.

Gratulálunk Kozma Réka 3.n osztályos tanulónak a Magyar Kupa III. fordulóján mixváltó kategóriában

elért I. helyezéséért.

Kozma Réka 3.n

Gratulálunk Kiss Dániel Bendegúz 4.r osztályos tanulónak, aki az Én mesém című mesegyűjtemény 7. kiadásában izgalmas történetével szórakoztatja olvasóit. 

Kiss Dániel Bendegúz 4.r

 

Kiss Dániel Bendegúz 4.r

Felkészítő tanára: Felvinczy Csongorné

Örömmel értesültünk, hogy Kiss Ivett Eszter 4.r osztályos tanuló meséje idén is bekerült az Én mesém című könyvbe. Gratulálunk és további sikereket kívánunk.

Kiss Ivett Eszter 4.r

 

Kiss Ivett Eszter 4.r

Felkészítő tanára: Felvinczy Csongorné

Ebédelős (felső tagozatos) tanulók figyelem!

Október havi ebédjegyek megvásárolhatók

2014. szept. 29-től (hétfő) a gazd. irodában.

Ebédjegy ára: 4.845,-Ft

50%-os ára: 2.425,-Ft  

Virágos udvar

DSC01354

Galéria

 

A 4. r osztály tanulói Nyikesné Szögi Csilla tanárnő

vezetésével virágokat ültettek az iskolaudvaron található

harangvár melletti virágágyásban. A nagyszerű

kezdeményezéshez több osztály is csatlakozott.

Ünnepélyes tanévnyitó!

DSC01300

Galéria

Az első tanítási napon
ünnepélyes keretek között nyitottuk meg
a 2014/2015-ös tanévet.
Szeptember 1-jén 91 kisdiák kezdte meg tanulmányait az
első osztályokban,
akiknek ajándékokkal kedveskedtünk ebből az alkalomból
.
Rendezvényünkön Molnár Péter, Miskolc Megyei
Jogú Város önkormányzati képviselője mondott
ünnepi köszöntőt. Örömmel számolt beaz iskola épületében
zajló felújítási munkákról, melynek kiemelkedő beruházása
a 4,5 millió forint költségvetésű
földszinti mosdók teljes átalakítását is magában foglalja.

A rászorultsági alapon ingyenes tankönyvet igénylő szülők részére az alábbi tájékoztatást adjuk:
(az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 16/2013. EMMI rendeletben foglaltak alapján)

A kedvezményre (az ingyenességre) való jogosultság az alábbi okmányokkal igazolható:

  • tartós beteg tanuló esetén - szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás
  • sajátos nevelési igényű tanuló esetén - a szakértői bizottság szakvéleménye
  • 3 vagy több gyermek estén - családi pótlék folyósításáról szóló igazolás (MÁK igazolás, pénzintézeti számlakivonat, bérjegyzék vagy postai igazolószelvény)
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén - az erről szóló, érvényes önkormányzati határozat

A jogosultságot a tankönyv átvételekor igazolni kell, az okiratok bemutatásával!
Az igazolásnak legalább 2014. október 01.-ig kell érvényesnek lennie! Ha valakinek a jogosultsága lejár, akkor a tankönyvek árát 2014. október 20-ig köteles befizetni.
Kérjük, hogy augusztus végére az okmányokat szerezzék be, figyelemmel azok érvényességére.

Miskolc, 2014. július 3.

Iskolavezetés, tankönyvfelelősök

TANKÖNYVRENDELÉS-sel kapcsolatos információk

Tisztelt Szülők!

A Könyvtárellátó Nonprofit Kft. tájékoztatása alapján arra kérjük Önöket, hogy akinél a lakcímben változás történt, az legkésőbb június 30-ig jelezze az iskola felé, hogy a díjbekérők a valós lakcímre érkezhessenek.

A befizetés határideje augusztusban lesz. Azok a szülők, akik a kért határidőig nem tudják befizetni a könyvek árát, azt később is megtehetik, de a könyvek átvétele, csak a befizetésről/utalásról szóló igazolások bemutatásával lehetséges. A tankönyvek ára utalvánnyal is fizethető lesz.

Amennyiben a szülők szeretnének tankönyvet vásárolni, azt a webshop.kello.hu oldalon regisztrációt követően megtehetik. A webshopon június 30-ig leadott rendelések fognak tanévkezdésre a szülők által megadott címre megérkezni.

Az iskolából a rendelés végső leadását (június 30.) követően kiiratkozó tanuló, ne fizesse be a könyvek árát, illetve a pótvizsgára küldött diák várja meg vizsgája eredményét a befizetéssel.

 

Köszönjük együttműködésüket:
Iskolavezetés, tankönyvfelelősök  

HASZNOS TUDNIVALÓK A TANÉVKEZDÉSSEL KAPCSOLATBAN

Szülői tájékoztató 1. évfolyam számára

Gratulálunk Csomós Léna 1.n és Csomós András 3.n osztályos tanulóinknak, akik a Grasshoppers Akrobatikus Rock'n'Roll Children C páros kategóriában II. helyezést értek el.

 

Csomós Léna 1.n és Csomós András 3.n

Felkészítő tanáruk: Molnár-Martis Edina

Étlap

2014. szeptember 29 - október 3.

40. hét

ebédjegy

Gratulálunk Lupkovics Lilla 3.n osztályos tanulónak a VI. Szerencs Triatlonon

elért I. helyezéséért.

  Lupkovics Lilla 3.n

 

Gratulálunk Garad Helka Sára 3.r osztályos tanulónak, aki az Én mesém című mesekönyv 7. kiadásában A hógömb című meséhez gyönyörű illusztrációt készített.

  Garad Helka Sára 3.r

 

Garad Helka Sára 3.r

Felkészítő tanára: Felvinczy Csongorné

Gratulálunk Garad Helka 3.r osztályos tanulónak, aki az Észak-Magyarország napilap Sün Barnabás című foglalkoztató füzetének rajzpályázatán 2. helyezést ért el.

DSC01355

Felkészítő tanára: Felvinczy Csongorné

Iskolagalériánkban Demeter Marianna művésztanár tűzzománc kiállítása tekinthető meg.

DSC01340 

Galéria

TÁJÉKOZTATÓ ÉTKEZÉSRŐL

Az étkezési kedvezményhez szükséges Határozatok, Igazolások másolatát
MINDEN ESETBEN A GAZDASÁGI IRODÁBAN SZÜKSÉGES LEADNI!

Napközis, vagy iskolaotthonos tanulók (=tízórai, ebéd és uzsonna):

  • Térítési díj befizetés: a tanulónak kiadott befizetési borítékon szereplő térítési díjat a megadott határidőre szíveskedjenek befizetni - kérjük, a pontos összeget készítsék be a borítékba. Amennyiben határidőig nem történik meg a befizetés, úgy a tanulót a napközis étkezésből kizárhatjuk.
  • Létszám- és hiányzás jelentés: a tanulók hiányzását a nevelőnek szíveskedjenek jelezni, mert ő vezeti a hiányzás nyilvántartását. Lehetőség szerint két tanítási nappal előre, vagy legkésőbb a hiányzást megelőző napon 8.45 óráig. 

Ebédelős (felső tagozatos) tanulók (= csak ebéd):
Az ebédjegyek vásárlása mindig az aktuális hónapot megelőző két munkanapon lehetséges, de legkésőbb a hónap 10. munkanapjáig. Az ebédjegy vásárlás pontos időpontjáról az iskola bejáratain kifüggesztett plakátokról, valamint az intézmény honlapján (www.szabolisk-miskolc.hu) tájékozódhatnak.

Amennyiben a tanuló reggel 8.45 óráig megvásárolja az ebédjegyet, úgy a következő naptól tudunk számára étkezést biztosítani. Az aktuális hónap 10. napja után nem áll módunkban ebédjegyet értékesíteni.

  • Létszám- és hiányzás jelentés:az ebédelős tanulók hiányzását a Tisztelt Szülőnek (vagy a tanulónak) kell bejelenteni az iskola gazdasági irodájában személyesen, vagy a 46/323-529-es telefonszámon. Az osztályfőnöknek nem feladata, de szükség esetén kérhető a segítsége. Amennyiben reggel 8.45 óráig jelzi a tanuló hiányzását, ill. 8.45 óráig megvásárolja az ebédjegyet, úgy már a másnapi létszámból tudjuk törölni, ill. a létszámba beírni. Az aktuális - bejelentett - hiányzások minden esetben a következő havi számla értékéből kerülnek jóváírásra.

Az ebédelős tanulók esetében - a hónap zárás miatt - a hónap utolsó három munkanapján nem tudunk létszámot módosítani.

Az elveszített ebédjegyet sajnos nem áll módunkban pótolni, sem visszafizetni.

 

Megértésüket köszönjük! Gazdasági iroda 

 

ÉTKEZÉSI KEDVEZMÉNYHEZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK 2014/2015. TANÉVBEN

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek (100%):

- az Önkormányzat által kiadott Határozat másolata,

- Igénylőlap kitöltése a gazd. irodában

 

Tartósan beteg vagy fogyatékos (50%):

- érvényes szakorvosi igazolás (M.Á.K.) másolata és M.Á.K. által kiadott Határozat (családi pótlékról) másolata,

- Igénylőlap kitöltése a gazd. irodában

 

Három vagy többgyermekes családban élő (50%):

- M.Á.K. által kiadott Hatósági bizonyítvány (családi pótlékról) másolata,

-16. életévét betöltött tanulók, és felsőoktatási intézményben tanulóktól jogviszony igazolás,

- Igénylőlap kitöltése a gazd. irodában

 

SNI-s tanulók (50%):

- szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye,

- Igénylőlap kitöltése a gazd. irodában

 

A gyermek egyéni rászorultsága alapján ( 33/2006. (IX.13) önkormányzati rendelet alapján), akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a 42 750 Ft-ot (30%-100%):

- igénylőlap kitöltése és minden jövedelemről 3 hónapnál nem régebbi igazolás, határozat másolatok.

 

A Határozatokról, igazolásokról kizárólag fénymásolatot tudunk elfogadni!

A célnyelvi mérés eredményeit az alábbi linkeken tekinthetik meg:

6. évfolyam

8. évfolyam

Köszöntjük iskolánk oldalán

Rajz_300


"Igazából az élet sohasem lesz
tiszta szivárvány,
de meg kell próbálni színt vinni bele.
Nem hamis, felszínes tarkaságot.
Hanem igazi értékeket,
mint a fák zöldje, az ég kékje, s a boldogság aranysárga ragyogása."

 


Iskolánk, a Miskolci Szabó Lőrinc Általános Iskola közössége a jelenben is mottójának tekinti e bölcs mondást. Az iskolának múltjába való bepillantás színes képet mutat, de a jelenünket is az alkotó, haladni vágyó innovatív szellemiség hatja át.

 


Jelenleg évfolyamonként 3 osztály indítására van lehetőségünk. Tehetséges tanulóink több területen kamatoztathatják tudásukat: a német kéttannyelvű, a rajz tagozatos, és az emelt szintű nyelvi normál osztályban. Az utóbbi kettőben emelt szintű nyelvtanítás valósul meg korai szakaszban.

 

Iskolánkban 1989 óta az általunk kidolgozott egyedi program segítségével német kéttannyelvű oktatást végzünk első osztálytól. Kiskorban tanulóink játékos formában ismerkednek a nyelvtanulás rejtelmeivel, majd tudásukat egyre gyarapítva szép versenyeredményekkel büszkélkedhetnek. Nagy dicsőség számunkra, hogy diákjaink egy része 8.osztályos korában sikeres nyelvvizsgát tesz, illetve a gimnáziumok is előszeretettel fogadják diákjainkat a kéttannyelvű osztályokba.

 

Szintén első osztályos kortól vehetnek részt tanulóink az egyedi programmal 1985 óta működő rajz tagozat munkájában. Tehetséges diákjaink neves rajzpályázatokon vesznek részt, munkáikból kiállításokat rendezünk, majd a későbbiekben is többen folytatják művészi tevékenységüket a középiskolákban és felsőfokú oktatásban is. Rajz tagozatos diákjaink az angol nyelvvel ismerkednek az idegen nyelvoktatás keretein belül.

 

Uniós ország lévén nagy hangsúlyt fektetünk a nyelvtanulásra, más országok nyelvének, kultúrájának megismerésére. Ezért szorgalmazzuk a nyelvtanulást már kiskortól az emelt szintű nyelvi osztályainkban is, ahol emelt óraszámban tanulják a német, illetve az angol nyelvet arányos elosztásban első osztálytól.

 

Valamennyi alsó tagozatos tanulónknak napközi otthonos ellátást biztosítunk iskolaotthonos formában.

 

2001-től a Fabula Alapfokú művészeti oktatási intézmény keretein belül lehetőség van tanulóinknak az iparképző, festő, zene valamint a színjátszás területén tehetségük fejlesztésére ápolására.

Intézményvezető

Mikitáné Újjobbágy Erzsébet

 

Elérhetőségeink:

 Cím: 3530 Miskolc, Vörösmarty u. 76.

 OM: 028953

 Tel: 46/ 411-540
        Igazgatói iroda:   46/506-559
        Gazdasági iroda:46/323-529
        Konyha:              46/504-371

 Email: szaboisk@mailbox.hu